Traditie & dana

Vipassana meditatie is een meditatietechniek die 2500 jaar geleden werd (her)ontdekt en onderwezen door Gautama Boeddha en uitgelegd wordt in de Maha Satipatthana Sutta. Vipassana stamt uit het vroege boeddhisme (Theravada). De specifieke lijn is verbonden met met de Birmese Eerw. Mahasi Sayadaw.

Dana, vrijgevigheid

Het uitgangspunt van Vipassana is het doorgeven van de leer. De leer van Boeddha is niet te koop. Er is geen winstoogmerk. Dana betekent vrijgevigheid. Na afloop van de bijeenkomst kun je geven wat je wilt, zodat ook hierin vrijgevigheid en vriendelijkheid wordt beoefend. Volgens de Boeddha is Dana één van de centrale pijlers waarop het spirituele leven is gebouwd. De leraren en begeleiders geven de Dhamma (leer van de Boeddha) op Danabasis en de yogi’s geven Dana voor die begeleiding.

dana

Het is een systeem zonder kostenplaatje, een systeem van “open handen” waarbij degene die de Dhamma deelt afhankelijk is van diegene die ze ontvangt. De handeling opent het hart van de gever en doet hem nadenken over zijn perspectief op de waarde van dingen.
Niemand hoeft zijn of haar financiële grenzen te overschrijden. De leraar leert om geen verwachting te hebben en om eenvoudig te aanvaarden wat gegeven wordt. Dit heeft veel voordelen, de belangrijkste is dat er vrijheid is voor zowel leraar als yogi.
De yogi kan geven naar draagkracht. In het westen wordt soms gezegd: Oh, dan is dus het gratis! Maar dat is het niet. Je draagt verantwoordelijkheid om te beslissen wat je kan geven.

Wat gebeurt er dan met de dana? Een deel wordt gebruikt voor de huur van de lokatie, een deel gaat naar goede doelen en een deel is voor bijdragen voor mensen die financiële steun nodig hebben om deel te kunnen nemen aan een retraite.