Meditatiedagen

Vipassana meditatiedag (aansluitend op de basiscursus Vipassana)

We gaan oefenen met opmerkzaamheid en daarmee alle heilzame kwaliteiten
ondersteunen.
24 november 2018, 10:00-17:00
Begeleiding: Michael Terlouw
Doelgroep: Mensen, die meditatie ervaring hebben.

Kosten E15,- huur ruimte en dana voor de begeleiding.

Aanmelding: vipassanameditatieleiden@gmail.com


Metta meditatiedagmetta
9 december 2018, 10:00-17:00
Begeleiding: Nynke Humalda

Kosten E15,- huur ruimte en dana voor de begeleiding.

Aanmelding: vipassanameditatieleiden@gmail.com